Het meest complete Maatschappelijke stage beheer- en volgsysteem

Functionaliteiten van de digitale omgeving

Alle functies van eXperience staan beschreven in ‘Het eXperience stappenplan'. Wij geven hieronder per vraag uit de Kieswijzer een toelichting en onze visie.

1 Alleen het plaatsen van stageplekken met bijbehorende contactgegevens

eXperience is ooit begonnen als marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht werden. Maar door de toename van het volume van leerlingen die een Maatschappelijke Stage moeten lopen, de tendens dat de uren opgebouwd worden met meerdere korte stages, en de eisen die gesteld worden aan een betrouwbare en complete administratie is zo'n marktplaats in hoge mate onvoldoende!

2 Plaatsen van stageplekken met bijbehorende contactgegevens.

Een goede ‘voorraadadministratie' is cruciaal voor gebruikerstevredenheid bij zowel leerling als stagebieder. De leerling wil niet enthousiast gemaakt worden en kiezen voor een stage die al bezet blijkt te zijn. En de stagebieder wil niet lastig gevallen worden met aanvragen als de stageplekken al lang vergeven zijn. eXperience heeft daarom een zeer nauwkeurige ‘voorraadadministratie'. Allereerst krijgt een leerling alleen stages te zien waarvoor hij of zij in aanmerking komt. Stages die exclusief zijn voor een andere school, andere klas, of ander onderwijstype worden niet eens getoond.
En in de lijst van stages worden alleen stageplekken getoond die nog beschikbaar zijn. En als er voor gekozen is om de stage te laten goedkeuren, dan wordt deze eerst in optie gegeven (en is de stageplek ‘tijdelijk' bezet)

3 Ondersteuning van het proces van selecteren en goedkeuren

Als een leerling een stage ziekt, dan worden de beschikbare stages automatisch gesorteerd op basis van de voorkeuren. Deze unieke functie zorgt er voor dat leerlingen direct leuke en passende stages te zien krijgen!
Scholen en stagebieders kunnen zelf aangeven of ze een zogenaamde stagekoppeling vooraf willen goedkeuren of dat ze bij voorbaat akkoord zijn. Wij merken dat meer en meer tijd wordt gestoken bij de ‘ingangcontrole', die meestal door de stagemakelaar wordt uitgevoerd. Daar wordt bepaald of een stage voldoet aan de gezamenlijk opgestelde kaders, en wordt een stage al of niet gereserveerd voor een bepaalde school, klas of onderwijstype. En daarna hoeft de stage niet meer door docenten goedgekeurd te worden.
Maar eXperience is flexibel en kan alle gewenste procedures ondersteunen!

4 Voor wie zijn stageplekken zichtbaar?

U kunt zelf instellen of stageplekken voor iedereen of alleen voor ingelogde leerlingen zichtbaar moeten zijn. Wij adviseren het laatste, omdat je dan kunt zorgen dat leerlingen alleen stages te zien krijgen die ze ook echt kunnen claimen!
Inloggen kan op verschillende manieren. Direct vanuit ELO, of met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Die kunnen op iedere door u gewenste manier bepaald en aangeleverd worden.

5 Informatie algemeen over MaS gegeven door ...

Een groot gedeelte van het succes van Maatschappelijke Stage projecten wordt bepaald door duidelijke communicatie. Natuurlijk naar leerlingen, maar zeker ook naar stagebieders en ouders. Om die reden wordt eXperience geleverd met een complete website die eenvoudig door u zelf te beheren is. Daar kunt u pagina's toevoegen, content beheren (tekst, afbeeldingen, video's) en documenten publiceren (zoals contracten, voorbeeldverslagen enz.) Het nut van een dergelijke website blijkt inmiddels overduidelijk uit de bezoekersstatistieken!

6 Aanbieden en opslaan van materialen die worden gebruikt voor MaS, zoals...

Alles m.b.t. de Maatschappelijke Stage kan online worden aangeboden. Leerlingen kunnen bij hun eigen stage documenten (zoals verslagen) uploaden, en stagebieders kunnen na afloop van een stage online een korte evaluatie invullen. eXperience bevat een zeer krachtige en uitgebreide e-mailmodule, waardoor letterlijk alle e-mailcorrespondentie wordt opgeslagen en later online weer te raadplegen is. Wij hebben gemerkt dat deze zeer uitgebreide voorziening erg waardevol is, zowel voor stagemakelaars, stagedocenten en -mentoren als stagebieders. Alles m.b.t. Maatschappelijke Stages op één plek altijd overzichtelijk beschikbaar

7 Systeem heeft een eigen database met stageplekken of is het alleen te koppelen aan een reeds bestaande database

eXperience maakt gebruik van een eigen database. Gegevens die elders al digitaal opgeslagen zijn kunnen altijd geïmporteerd worden.

8 + 9 Monitorfunctie met overzichten van stages/stagiaires/leerlingen/scholen

Deze functie wordt nogal eens onderschat. Maar MaS-projecten hebben al snel enige honderden leerlingen met een veelvoud aan stages. Om die te volgen en beheren is een goede monitorfunctie onontbeerlijk. eXperience heeft een aantal zeer praktische en efficiënte overzichten die u veel tijd gaan besparen! Deze zijn direct beschikbaar via het dashboard van de stagedocenten en stagemakelaar en hoeven dus niet binnen de schoolsystemen geïmplementeerd te worden.

10 Welk digitale systemen gebruikt de school, denk aan leerling-administratiesystemen zoals Magister, @VO en Focus. Maar ook elektronische leeromgevingen, etc. Zijn koppelingen nodig?

Systemen moeten niet naast elkaar maar met elkaar functioneren. eXperience is juist ontwikkeld om te communiceren. Wat ons betreft is iedere koppeling mogelijk. We hebben dat al gerealiseerd naar leerling-administratiesystemen zoals @VO en Magister en naar ELO's.

11 Zoeken op een locatie binnen een regio

Google maps is een mooie toepassing maar heeft één groot nadeel: Google maps werkt niet binnen een veilige (‘secure') omgeving. Vandaar dat eXperience gekozen heeft voor veiligheid en de optimale bescherming van persoonsgegevens. Alle communicatie binnen eXperience verloopt via zogenaamde secure socket layers op https-niveau. Leerlingen kunnen overigens in de lijst met beschikbare stages eenvoudig sorteren op ‘plaats' om ook op locatie te kunnen kiezen.

12 Investering per school of gemeente

De kosten per systeem verschillen nogal. eXperience heeft een prijszetting gekozen die aansluit op onze visie waarin regionale samenwerking van belang is voor een langdurig succes. Leerlingen en stagebieders zijn er zeer bij gebaat dat MaS-projecten ‘school-overstijgend' opgezet worden. De praktijk heeft bewezen dat dit leidt tot een groter succes. Vandaar dat de prijsstelling van eXperience gebaseerd is op succes (grote leerlingenaantallen) en samenwerking (meerdere scholen). eXperience berekent geen extra kosten per leerling of per stagemakelaar. Door te kiezen voor een vast bedrag per school per jaar weet iedereen vooraf precies waar hij aan toe is. U wordt dus ook in de toekomst niet het slachtoffer van uw eigen succes. Transparanter kan niet!
En voor scholen die niet willen wachten tot de regionale samenwerking rond is en al vast op eigen kracht willen beginnen hebben we een speciale ‘light'-versie met een speciale 'light'-prijs.

13 + 14 Worden leerlingen gevraagd om ook eigen gevonden stageplaatsen in het systeem te zetten?

Natuurlijk is dat mogelijk! Maar wij weten uit ervaring dat voor het lange termijn succes een goed contact met de stagebieder ook belangrijk is. Daarom hebben we een speciaal formulier ontwikkeld waarmee leerlingen eigen stages kunnen melden. Maar met behoud van de controlefunctie voor stagemakelaar of -docent om te toetsen of de stagebieder past binnen de kaders en om het contact met de stagebieder op te bouwen. De stageplek is in eerste instantie exclusief voor de leerling die de stage aanmeldt. Maar de stagebieder of -makelaar kunnen later eenvoudig extra stageplekken en stageperioden aan de stage toevoegen

Wij wensen u veel succes met het invullen van de Kieswijzer. En nodig ons uit voor een demo! Wij leveren graag onze bijdrage aan uw Maatschappelijke Stage project!

 

 
eXperience is een product van ServiceSites International B.V., Kruisstraat 50, 5341 HE Oss. Meer info: info@servicesites.nl - www.servicesites.nl